ایا صاحب سرقفلی میتواند بدونه اجازه مالک مغازه در اختیار پسرش قرار دهد تا کارکند؟

285 نمایشحق سرقفلی

سلام
ایا صاحب سرقفلی میتواند بدونه اجازه مالک ملک
مغازه در اختیار پسرش قرار دهد تا کارکند

0

بله میتواند . فقط در صورت انتقال حق سرقفلی باید رضایت مالک را داشته باشند.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱