در صورتی که به عنوان ظهرنویس پشت چک را امضا کرده باشم و صاحب چک در دسترس نباشدمسئول هستم ؟

202 نمایشظهر نویسی

سلام من یک فقره چک به شخصی دادم که به تاریخ برگشت خورده من هم پشت چک را امضا کردم و دارنده چک از من شکایت کرده حل اختلاف رای داده آیا راهی دارم صاحب چک متواری ممنون میشم راهنمایم کنید.

0

سلام دارنده چک می تواند ظرف 15 روز از تاریخ سررسید علیه ظهرنویس شکایت کند و با گذشت این زمان فقط از صادر کننده میتواند برای وصول طلب خود اقدام کنید.اگر دارنده ظرف همین مدت علیه شما شکایتی مطرح کرده باشد شما مسئول هستید و باید طلب را پرداخت نمایید.اگر اموالی داشته باشید می تواند توقیف کند ومی توانید دادخواست اعسار بدهید تا مبلغ چک رابه صورت تقسیط پرداخت نمایید. در غیر این صورت حکم جلب شما را می تواند بگیرد.

0

سلام دارنده چک می تواند ظرف 15 روز از تاریخ سررسید علیه ظهرنویس شکایت کند و با گذشت این زمان فقط از صادر کننده میتواند برای وصول طلب خود اقدام کنید.اگر دارنده ظرف همین مدت علیه شما شکایتی مطرح کرده باشد شما مسئول هستید و باید طلب را پرداخت نمایید.می توانید دادخواست اعسار بدهید تا مبلغ چک رابه صورت تقسیط پرداخت نمایید. در غیر این صورت حکم جلب شما را می تواند بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا