از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کردم و دادگاه مخالفت می کند و بدون اجازه دادگاه میتوانم ازدواج مجدد کنم؟

85 نمایشازدواج مجدد

زن و شوهر باهم اختلاف داشتن زن مهریه خود را درخواست می کند و همه دارایی مرد را توقیف می کند
مرد برای زن نقشه می کشد و در حضور روحانی محل قسم یاد می کند که اگر تو رضایت بدی که اموال من از توقیف در بیاید من با تو زندگی می کنم زن قبول می کند و مرد بعد از چند روز زن را به دادگاه برده و رفع توقیف اموال را میگیرد و زن را تحت فشار قرار می دهد و مهریه او را قسط بندی می کند هر ماه دویست هزار تومان و بعد از چند ماه دوباره زن را از خانه بیرون می کند و از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد می کند و دادگاه مخالفت می کند و بدون اجازه دادگاه زن دوم می گیرد

بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد وعقد دایم جرم است و مجازات دارد و همچنین به همسر اول حق طلاق میدهد.

دکمه بازگشت به بالا