حق اولاد در قرارداد کار موقت چگونه است؟

542 نمایشقرارداد کار

با سلام در قرارداد کار موقت پرداخت حق اولاد چگونه است؟ آیا اگر روزکارکرد 16 روز باشد حق اولاد نصف میشود؟

0
قراردادهای کار موقت برای شغل هایی مورد استفاده قرار میگیرند که ماهیت دایمی نداشته باشند . این نوع قرارداد بیشتر در کارهای پیمانی که بازه زمانی محدود و مشخصی دارند مورد استفاده قرار میگیرد . البته گفته میشود قراردادکار موقت نباید در کارهای دایمی مورد استفاده قرار بگیرد اما عموما کارفرمایانی هم که دارای کارهای دایمی هستند از این نوع قرارداد استفاده می کنند چون در قانون منعی برای آن قرار داده نشده است.
بله حقوق کارگر با توجه به روزهای کارکرد کارگر محاسبه خواهد شد.
دکمه بازگشت به بالا