مالیات بر ارث واحد مسکونی به ارزش 12 میلیارد ریال چقدر است؟

78 نمایشمالیات بر ارث
0 دیدگاه

با سلام مادر من سال 88 فوت کرده است و یک واحد مسکونی به ارزش تقریبی 12 میلیارد ریال از وی باقی مانده است. تا این تاریخ(سال97) هیچ اقدامی انجام نداده ایم. میخواستم مالیات بدانم مالیات بر ارث این واحد مسکونی چگونه محاسبه میشود با تشکر.

مالیات بر ارث اموال غیر منقول حداکثر 5 درصد میباشد.