میزان مالیات بر ارث چه قدر می شود؟

252 نمایشمالیات بر ارث

چه مقدار از ارث شامل مالیات می شود

0

سلام میزان مالیات بر ارث با توجه به لیست اموالی ( منقول و غیر منقول متوفی) که به اداره  مالیات و دارایی ارائه می دهید محاسبه و مشخص می شود.

دکمه بازگشت به بالا