در صورت ازدواج مجدد فرد مطلقه ، آیا نیاز به طلاق نامه است؟

97 نمایشازدواج مجدد

اگر کسی ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و دختر نباشه
بخواهد دوباره ازدواج کند پسری که میخواد باهاش ازدواج کنه بدونه مطلقه  هست  محضر برای خطبه عقد طلاق نامه نیاز دارد؟

سلام خیر نیازی به طلاق نامه برای ازدواج مجدد نیست .چون در شناسنامه طلاق ثبت و قید شده است.

دکمه بازگشت به بالا