اتهام ضرب و جرح را چگونه میتوان رد کرد؟

829 نمایشجرایم و مجازاتها

با سلام. من دانش آموز هستم و در مدرسه بین من و یکی دیگر از دانش آموزان دعوای لفظی به وجود آمد و پس از آن در دفتر مدرسه تعهد دادیم و به کلاس بازگشتیم. یک هفته بعد از این ماجرا ابلاغیه ای مبنی بر اتهام ضرب و جرح عمدی درب خانه ما آمد. نامه پزشک قانونی مبنی بر شکستگی بینی نیز در آن وجود داشت.در صورتی که هیچگونه درگیری فیزیکی نشده بود و هیچگونه خونریزی هم به وجود نیامده بود. دادیار شاهد های من و شاهد های دانش آموز دیگر را بازجویی کردند و الان منتظر رای نهایی هستیم. در تمامی بازجویی ها هم من حقیقت را گفتم و گفتم درگیری فیزیکی رخ نداده.حالا رای دادگاه چه خواهد بود؟با تشکر از زحمات شما

0

در صورتیکه ایشان مدعی هستند باید ایشان اثبات کنند لذا شما هم میتوانید با شهادت کارکنان مدرسه آنرا رد کنید تا پرونده مختومه شود.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا