اگر صاحب ملک مشخص نباشد چطور میتوانم سرقفلی مغازه را بخرم؟

290 نمایشحق سرقفلی

با سلام . یک مغازه جهت خرید سرقفلی به بنده پیشنهاد شده . و در حال حاضر صاحب ملک در ایران نیست و کسی نیست که امضا کند . ایا من می توانم این مغازه را خرید کنم یا خیر ؟؟؟؟

0

اگر صاحب ملک دسترسی به ایشان برای کسب اجازه نباشد . باید از طریق دادگاه اجازه تجویز انتقال منافع بگیرند مالک سرقفلی.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱