آیا کارفرما اجازه عدم پرداخت حقوق معوقه در صورت ترک کار کارگر را دارد؟

565 نمایشروابط کارگر و کارفرما

آیا کارفرما اجازه عدم پرداخت حقوق معوقه در صورت ترک کار کارگر را دارد؟
من 12 روز قبل از اتمام قرارداد ترک کار کردم و کارفرما حقوق معوق بنده در حدود 3 ماه را پرداخت نکرده

0

خیر ، موظف به پرداخت هست و درصورت عدم پرداخت میتواند ازاداره کار بیگیری کنید 

دکمه بازگشت به بالا