جایی کارمیکنم و کارفرما ما رو بیمه نکرده آیا میتونم اقدام قضایی انجام بدم ؟

360 نمایشروابط کار و کارگری

۳ساله یجا کار میکنم نه بیمه ای نه چیزی.امسالم حقوق کارگر ساده رو بهم دادن من به عنوان ماهر اونجام .بازرس بیمه هم میاد یه پولی میگیره میره چیکار کنم.به جز من ۲۵ نفر دیگه هم اونجا کار میکنن.

0

ازطریق وزارت کار منطقه ایه که مربوط به محل کارتون هست میتونید اقدام قضایی کنید برای بیمه و حقوق دستمزد

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا