راه حل برای فروش سرقفلی در این شرایط که مالک بدون دلیل موجه مانع انجام روال کار فروش میشود چیست ؟

264 نمایشحق سرقفلی

با سلام .بنده دارنده سرقفلی یکباب مغاره داخل یک پاساژهستم .قصد فروش سرقفلی به شخص دیگری دارم .مالک بدون دلیل مانع فروش بنده شده و از حضور در مشاور املاک جهت امضا بعنوان شاهد و تنظیم سند در دفتر خانه استنکاف میکند .
راه حل برای فروش سرقفلی در این شرایط که مالک بدون دلیل موجه مانع انجام روال کار فروش میشود چیست ؟؟لازم به ذکر است که خود مالک هم تمایلی بر خریداری سرقفلی از بنده ندارد.

0

باید مالک سرقفلی دادخواست تجویز انتقال منافع غیر را تقدیم دادگاه نماید. دادگاه اقدام به صدور حکم تجویز انتقال منافع خواهد کرد اما در صورتی که
مالک اعلام آمادگی برای خرید حقوق مستاجر نماید دادگاه اقدام به تعیین
کارشناس برای ارزیابی سرقفلی و حق کسب و پیشه محل خواهد کرد که نظر کارشناس
اولیه قابل اعتراض بوده و همچنین طرفین می توانند به نظر هیات سه نفره
کارشناس هم اعتراض نمایند در نهایت دادگاه تصمیم گیری و اقدام به صدور رای
می نماید.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱