قصد دارم به پدرم در ایران وکالت تام دهم چطور باید این کار را انجام دهم؟

265 نمایشوکالتنامه کاری

سلام.
میخواهم به پدرم در ایران وکالت تام بدهم اما نمیتوانم به ایران سفر کنم میتوانم از طریق اینترنت این کار را انجام دهم ؟

0

برای تنظیم وکالتنامه باید به سفارت ایران در کشوری که هستید و در صورت نبودن سفارت به دفاتر حفاظت منافع مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا