تنفیذ معامله فضولی توسط معامل فضول چگونه است؟

454 نمایشمعاملات فضولی

طبق ماده ۲۵۵ اگر فروشنده مال فروشی قبلا از مالک وکالت داشته باشد و در دادگاه صراحتا به این موضوع اشاره کنده که بنده علاوه بر مالکیتی که نسبت به ملک داشته ام از آقای x نیز وکالتنامه تام الختیار و مطلق داشته که در زمان انعقاد قرارداد اعتبار داشته و ملک را در راستای انجام مورد وکالت فروخته و به شخص ثالث انتقال داده این اقرار که طی لاحیه به دادگاه تقدیم شده و حاوی امضا و تاریخ نیز می باشد در حکم تنفیذ قرارداد از سوی معامل فضول محسوب می شود یا خیر .

0

معامله‌ی غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان عقد یا معامله‌ای که قانون ذکر کرده است، نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلا باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود. به عبارت دیگر، در معامله‌ فضولی، هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله‌ فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب مالک، صحیح و کامل می‌شود. این رضایت متعاقب می‌تواند به‌صورت صریح یا ضمنی باشد.
اجازه‌ی صریح به این شکل است که مالک به‌صراحت و به‌وسیله‌ی لفظ، معامله را اجازه می‌نماید. (درواقع معامله‌ی انجام‌شده توسط فضول با طرف مقابل را با همه‌ی شرایطی که دارد، قبول می‌کند.) اجازه‌ی ضمنی به این شکل است که مالک پس از آگاهی از معامله به‌صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می‌کند. این لایحه درصورتیکه مورد قبول است که اعطای وکالت در محکمه اثبات شود.

دکمه بازگشت به بالا