پدرم دو سهم ازیک ملکی را دارند که مابقی برای عمه ام هست برادرم فوت شده است و فرزندانش تقاضای ارث کردند ما چکاری باید انجام دهیم؟

207 نمایشقرارداد تقسیم ارث

منزلی شریک الملکی داریم حدود دو سهم و نیم از ملک یک سهم از یازده سهم متعلق به پدرم هست بقیه سهم مربوط به عمه ام هست . برادرم فوت کرده بچه های او طلب ارثیه پدرشان کرده اند. ما توان خرید سهم انها را نداریم عمه ام هم راضی به فروش منزل نمیشود . چه کار باید کرد
ممنون از شما.

0

ربطی به اموال بدرتان ندارد اگر برادرتان فوت کرده باشد و اموالی به نامش باشد فرزندانش به عنوان سهم الاارث میتوانند اقدام کنند

دکمه بازگشت به بالا