در رابطه با موجر ومستاجر حق کسب وپیشه تعلق میگیرد؟

282 نمایشحق کسب وپیشه

من ۱۱سال است که درون مغازه موجر در حال کسب میباشم بعد از ۱۱سال حکم تخلیه من را گرفته ومن را بیرون انداخت ولازم به ذکر است که مغازه را سه سال پیش خرج کردم تا مغازه شدولی متاسفانه من را بیرون کرد وحکم تخلیه من را گرفت و وسایل من را پرت خیابان کرد ایا میتوانم شکایت گنم وحرفم به جای میرسد وسوال دیگه اینکه مغازه بغل دستیش رو ده ماه پیش اجاره کردم وبه هم چسباندم وحدودا۴۰ ملیون خرج کردم ایا میتوانم خرج کرده ها م رو بگیرم واز مغازه کوچکتره که ۱۱سال درون ان بودم حق کسب و پیشه بگیرم راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

0

خیر حق کسب و پیشه به شما تعلق نمیگیرد . هزینه هایی که خرج کردیداگر بابت تعمیرات اساسی باشد در مورد مغازه وموجر پرداختی انجام نداده باشه فاکتور داشته باشید و تامین دلیل کنید قابل مطالبه است. ولی تعمیرات غیر اساسی قابل مطالبه نمیباشد.

دکمه بازگشت به بالا