در قبال طلبم می توان حقوق مستمری بدهکار را توقیف کنم؟

236 نمایشبیمه‌های عمر مستمری

با عرض سلام ، بنده ازشخصی طلبکار هستم که استطاعت مال ندارد وبجزیک مستمری منبع درامدویاسرمایه دیگری ندارد ،بنده میتوانم توافقی مستمره گی ایشان را دریافت کنم ، درضمن چه مراحلی روباید طی کنم

0

سلام می توانید حقوق بازنشستگی وی را توقیف کنید. ( یک چهارم)

دکمه بازگشت به بالا