اجاره به امغازه سرقفلی چقدر است؟

1.32K نمایشحق سرقفلی

باسلام وخسته نباشید.مغازه ای به صورت سرقفلی درسال۹۱فروختم که ماهیانه اجاره سرقفلی ده هزارتومان بوده.حالا بعدازاین مدت .اجاره بهارابرچه مبنای ویاسالی چه مقدارویاچنددرصدبایداضافه شودویاهر۳سال یکبارچنددرصد.واینکه اجاره سرقفلی راچندساله نداده .برای اقدام به تخلیه مغازه فوق به چه صورت وچقدرزمان میبره.۶

0

اجاره سرقفلی را کارشناس بر مبنای شرایط ملک و….. باید مشخص نماید.
ارفاق مندرج
در ذیل بند (۹) ماده ۱۴ ق.ر.م.م سال ۱۳۵۶ مربوط به حالتی است که اخطاریه ده
روز یا اظهارنامه برای اولین بار به مستأجر ابلاغ شده و مستأجر با وجود
انقضای ده روز، اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه نکرده است. این ارفاق فقط
یک بار مقدور است، در حالی که تبصره (یک) ماده ۱۴ قانون مرقوم در شرایطی
است که مستأجر به منظور اذیت و آزار مؤجر، هر بار پس از ابلاغ اخطاریه یا
اظهارنامه‌ی ده روز، در همان ده روز مهلت، اقدام به پرداختاجورمعوقه می‌نماید. در این صورت چنانچه مستأجر دو بار ظرف یک سال پس از دریافت
اخطاریه یا اظهارنامه، اقدام به پرداخت اجور مورد مطالبه کرده باشد و برای
دفعه‌ی سوم، اجاره‌بها را در مهلت قانونی پرداخت ننماید، قانونگذار به مؤجر
اجازه داده است تقاضای تخلیه را مستقیماً به دادگاه تسلیم نماید و دادگاه
درصورت صحت اقدام انجام شده، ناگزیر از صدور حکم تخلیه خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱