نسبت تقسیم حقوق مستمری بگیر میان مادر و فرزند دختر به چه صورت است؟

271 نمایشبیمه‌های عمر مستمری

سهم مادر و فرزند دختر بعد از فوت پدر مستمری بگیر با چه نسبتی تقسیم می‌شود؟
پدر و مادر پدرم فوت کرده‌اند و خواهر یا برادری که مشمول دریافت مستمری باشند ندارم.

0

سلام برای اطلاعات بیشتر به اداره بیمه مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا