مادرم فوت کردند و حساب مشترک با یدرم دارند و حسابهاتوقیف شده اند حال چکاری باید انجام دهیم؟

394 نمایشقرارداد تقسیم ارث

سلام
مادر من هفت ماه پیش در ایران فوت شدند من و برادرم در خارج کشور زندگی میکنیم . پدرم در تهران هستند . حسابهای بانکی پدرم را مسدود کردند چون این حسابهای سپرده مشترک با هم بودند حالا احتیاج به یک کمک در این امر داریم .

0

چون جز ماترک متوفی ( مادرتون ) بوده است توقیف شده تازمانیکه گواهی حصر وراثت بگیرید و برای اموال مادرتون از جمله سپرده های بانکی تعیین تکلیف کنید 

دکمه بازگشت به بالا