آیا با وکالت کاری میتوانم سند قطعی بنام خودم یا دیگری بزنم؟

347 نمایشوکالتنامه کاری

سلام ایا با وکالت کاری میتونم سند قطعی بنام خودم یا دیگری بزنم

0

پاسخ به سوال شما بستگی به متن وکالتنامه دارد چنانچه در متن وکالتنامه، اختیار انتقال سند به خود یا دیگری را داشته باشید می توانید برای این امر اقدام نمایید.

دکمه بازگشت به بالا