درصورت غیر قانونی بودن این ادعا برای بازپس گیری ملک چه باید کرد؟

469 نمایشحق سرقفلی

سلام
ملکی داریم که ۴۰ سال پیش پدرم و شخصی خریدند و شخص دیگر در این محل کار میکرد و قسمتی از اجناس درون مکان مربوط به شراکت بود ولی پدر من در ان مکان حضور نداشت و اجاره ای هم بابت این چند سال دریافت نکرده ولی حالا ان شخص ادعای سرقفلی یا حق کسب وپیشه کرده .
ایا ادعای این شخص قانونی است ؟
درصورت غیر قانونی این ادعا برای بازپس گیری ملک چه باید کرد؟

0

اگر مدعی حق سرقفلی است که باید اجاره نامه مبنی بر حق سرقفلی داشته باشد در غیر اینصورت از شمول مقررات قانون روابط .موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است.و میتواند ادعای حق کسب و پیشه داشته باشد.

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان