مجازات 3گرم هروئین چیست؟

4.16K نمایشقاچاق و مواد مخدر

مجازات وزندان ۳ گرم هرویین واستعمال هرویین چیه؟۲روز پیش با وثیقه صدمیلیون بیرون اومدم میشه راهنمایی کنید ببینم زندان تعلیقی میاد با اینکه سابقه قطعی ندارم ولی دوتا اتهام سرقت دادم قبلنا که ثابت نشده و پروندشون بسته شده و محکومیتی ندارم.وتا حالا زندان نرفتم وبااینکه بیمار هستم چی میشه.لطفا راهنمایی کنید ایا وکیل گرفت میتونه کاری کنه.با تشکر

0

ماده ۸ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا