در صورتی که ملک وکالتی انتقال داده شده باشد و هر کدام از طرفین فوت کند سرانجام ملک چه می شود؟

242 نمایشوکالتنامه فروش

یک ملک رو مالک میفروشه به خریدار. و چون سند نداره به صورت وکالت تام الاختیار و بلاعزل به خریدار میده. بعد از چند سال خریدار این ملک رو با وکالت تام الاختیار و بلا عزل به خریدار دوم واگذار میکنه. یعنی مالک دوم(همان خریدار اول)، ملک رو میبخشه به خریدار دوم.
حالا سوال: در صورتیکه هر کدام از این افراد فوت کنن، سرانجام ملک چی میشه؟

0

باتوجه به اینکه وکالت به معنای انتقال نیست و با فوت و حجر طرفین اعتبار خود را از دست می دهد چنانچه هر کدام از طرفین فوت کند وکالتنامه اعتبار خود را از دست می دهد و برای جلوگیری از ضایع شدن حق طرفین بهتر است که در کنار وکالتنامه، مبایعه نامه ای نیز تنظیم شود.

دکمه بازگشت به بالا