مخفی کردن فرزندتوسط مادر که مانع ملاقات پدر میشود چه مجازاتی دارد ؟

353 نمایشملاقات فرزند

با سلام مخفی کردن فرزند و خارج کردن از محل سکونت توسط خانمم چه عنوان جزائی یا حقوقی دارد ؟ بیش از یک سال است که از کودک بی خبرم و طی 7 فقره کیفری مادر کودک را محکوم به ممانعت از ملاقات طبق ماده 54 قانون حمایت خانواده کرده ام

0

طبق قانون حمایت خانواده اگز هریک از والدین مانع ملاقات فرزند شود منوط به مجازات میشود اینکه همسرتون فرزندتون رو مخفی کرده و جازه ملاقات به شما نمیده باید قاضی برونده رسیدگی کند و طبق قانون مجازات تعیین کند

دکمه بازگشت به بالا