خواهرم از طریق طلاق توافقی می تواند نیمی از مستمری پدر را دریافت کند؟

527 نمایشبیمه‌های عمر مستمری

من مادرم حقوق مستمری میگیرد .خواهرم بدون اجازه اون با طلاق توافقی رفته دنیا حقوق بنام خودش کرده .میخواستم بدون اجازه مادرم میتونه این کارو کرد و یا قانون نیازی به اجازه مادرم ندارد…لطفا سوال منو پاسخ دهید .چون با کلک رفته حقوق نصفش بنام خودش کرده و مادرم در جریان نبوده …و خواهرم داره با شوهرش به صورت صیغه زندگی میکند و ما هم در جریان کاراش نگذاشته

0

سلام در صورتی که ایشان طلاق گرفته باشند و برای اداره بیمه محرز شده باشد ( طبق سند طلاق نامه) می تواند از حقوق پدرتان استفاده کند نیازی به اجازه و اذن مادرتان ندارد. ( البته حقوقی که دریافت می کند کمتر از حقوق مادرتان می باشد)

دکمه بازگشت به بالا