میخواستم بدونم که اگر ایشان در مدت این ۱سال آسیبی به وسایل جهیزیه ام‌ زده باشن تکلیف چیست؟

285 نمایشاسترداد جهیزیه

با سلام
تقریبا ۱ سالی هست که درگیر کارهای طلاق هستم هنوز جهزیه ام را پس نگرفتم میخواستم بدونم که اگر ایشان در مدت این ۱سال آسیبی به وسایل جهزیه ام‌زده باشن تکلیف چیست؟

0

اگر در طول این مدت استفاده شده باشد یا خراب نمیتوانید خسارت بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا