همسر م من را ممنوع الخرج کرده است آیا میتوانم خارج شوم توان مالی برداخت مهریه را ندارم ؟

194 نمایشممنوع الخروج کردن

با سلام و خسته نباشید
ببخشید مهریه همسر بنده 50 سکه عندالاستطاعه و 50 سکه عندالمطالبه هست , با توجه به اینکه من نه پولی و نه مالی باسم خودم ندارم همسر بنده بابت 50 سکه عندالاستطاعه من را ممنوع الخروج کرده , ایا میتوانم ازادش کنم؟!

0

خیر . باید نحوه برداختتون مشخص شود 

دکمه بازگشت به بالا