کسی من رو تهدید میکنه ممنوع کار میکنه من رو از کار دولتی چنین چیزی ممکن است ؟

524 نمایشتهدید

سلام و عرض ادب
خاله بنده با مادر من مشکل داره .چون خاله من زن دوم یک مرد متاهل شده و این موضوع در خانواده ما جالب نیست .پسر خاله بنده به برا در من تلفن کرده و گفته که میخوام همتون رو ممنوع الخروج کنم و کاری کنم که دیگه نتونید کار دولتی انجام بدهید.و از این قبیل صحبتها .خواستم در این زمینه کمی من را راهنمایی کنید.

0

خیر به خاطر این مسئله امکان ممنوع الخروج کردن شما یا ممنوع الکار شدن شما وجود ندارد.

دکمه بازگشت به بالا