چطور می توانم ماشین برادرم که در زندان است را بفروشم؟

477 نمایشوکالتنامه فروش

سلام
میخواهم ماشین برادرم که به نام او است بفروشم , اون در زندان است و ماشین به نام اوست , چطوری این کار رو کنم . دفتر خانه میگه باید از دادگاه اقدام کنید , دادگاه هم میگه نمیشه .. امضا هم میشه گرفت از برادرم بوسیله ملاقات حضوری در زندان

0

می توانید با رییس زندان هماهنگ کرده تا وکالتنامه ای مبنی بر فروش تنظیم شده و شما با وکالتنامه مذکور برای فروش خودروی ایشان اقدام نمایید.

دکمه بازگشت به بالا