آیا می توانم بابت چکی که داده ام شکایت خیانت در امانت بکنم؟

526 نمایشخیانت در امانت

سلام بنده تعدادی چک رو سفید امضا به یه نفر دادم و قرار بر این بود که چکها در وجه بانک ملت بابت ضمانت باشد ولی وی چکها را به وام گیرنده داده و او حامل نوشته و به حساب خود گذاشته است راه حلی برای اثبات خیانت در امانت وجود دارد ؟

0

با توجه به اینکه چکها سفید امضاء بوده و رسید و مدرک کتبی مبنی بر امانی بودن چکها ندارید احتمال اثبات خیانت در امانت قدری ضعیف است.

دکمه بازگشت به بالا