یک قطعه از کامپیوتر پسر عمویم را گم کرده ام آیا می توانم برای تهیه پول از دادگاه مهلت بگیرم؟

571 نمایشخیانت در امانت

سلام
من از پسر عموم یک قطعه کامپیوتر گرفتم که متاسفانه از پیشم گم شده
بهش گفتم چند وقتی مهلت بده بگردم پیداش کنم
اگه پیدا شد که شد نشد هم پولش رو میدم
رفته الان شکایت کیفری خیانت در امانت کرده .
میخواستم بدونم میتونم از دادگاه یا شوری یه چند وقتی مهلت بگیرم که پول گیرم بیاد پول قطعه اش رو بدم ؟
با تشکر از یاسا

0

ابتدا باید عرض شود برای اثبات خیانت در امانت و اینکه قطعه مورد نظر به عنوان امانت نزد شما بوده است ادله محکمه پسند باید ارائه شود علی ایحال در صورت محکومیت شما برای رد مال مهلت قانونی برای شما در نظر گرفته می شود.

دکمه بازگشت به بالا