صیغه 99 ساله هستم و شوهرم 5 ماهه که نیست میتونم دادخواست مهریه و نفقه و شکایت ترک منزل مطرح کنم ؟

247 نمایشازدواج موقت

من وهمسرم صیغه ۹۹ ساله توی دفترخونه انجام دادیم و دفترچه کوچکی هم گرفتم .حالا بعد از ۶سال ایشون ۵ماهه که نیست .برای جدایی از طرف شوهرم چیکار باید کنیم صمن اینکه من میتونم مهریه نفقه و ترک منزل ازشون بگیرم .وآیا تا تکلیفمو روشن نکرده میتونه ازدواج کنه .

0

برای مطالبه مهریه میتونیددادخواست دهید و برای نفقه نمیتوانید مگر اینکه برداخت نفقه شرط شده باشد درغیر اینصورت نمیتوانید روی نفقه اقدام کنید 

دکمه بازگشت به بالا