استرداد جهیزیه با ارائه فاکتور ممکن است ؟

319 نمایشاسترداد جهیزیه

سلام
بدون داشتن سیاهه از جانب زوج و خانواده ایشان زوجه میتواند با ارائه فاکتور به دادگاه(فاکتور غیر رسمی) رای مبنی بر استرداد جهیزیه درست است؟

0

بله با ارائه فکتور حکم استرداد جهیزیه صادر میشود. 

دکمه بازگشت به بالا