در صورت رای دستور تخلیه می توانم مستاجر را از ملک بیرون کنم؟

273 نمایشدستور تخلیه

سلام ببخشید من از شورای حل اختلاف قبل از موعد تخلیه تقاضای تخلیه موجر را به دلیل عدم وتاخیر در اجرا را نمودم بعد از 20 روز دستور تخلیه صادر میگردد می خواستم بدانم من میتونم مستاجر را بیرون کنم در ضمن جه موقع ودیعه را باید به حساب دولت بریزم علاوه بر این می خواهم بدانم جریمه تاخیر در اجرا را میتوانم طبق قرارداد از مستاجر طلب کنم

0

سلام مأمور مکلف است  اجرای دستور تخلیه را‌ظرف 24 ساعت به شخص  مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغیه قید و‌ ظرف 3 روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید. از زمانی که قرارداد به اتمام می رسد و شما درخواست دستور تخلیه را می دهید مبلغ را به صندوق دادگستری بگذارید.و به ازای هر روز تاخیر در تخلیه ملک می توانید بر طبق قراردادی که قید شده است درخواست خسارت ضرر و زیان کنید. 

دکمه بازگشت به بالا