آیا به دلیل اینکه قصد فروش ملک را دارم می توانم قبل از اتمام قرارداد حکم تخلیه مستاجر را بخواهم؟

504 نمایشدعاوی موجر و مستاجر

سلام
من یه واحد آپلرتمان را با مستاجرم در یک بنگاه تنظیم کردیم و بعد از یک سال پشت برگه همون قرارداد تمدید کردیم ( بدون شاهد) و بعد از دوبار تمدید در پشت همون قرارداد ، حالا که حدود ۵ ماه مانده به اتمام موعد اعلام شده در پشت قرارداد، من خواهش کردم که تا دوماه بعد بلند شه ، چون در حال فروش اون واحد هستم ، ولی مستلجر میگه تا آخر زمان ایشون که ۵،۶ ماه دیگس ماند نمیشه ، آیا اگر برم شورای حل اختلاف ، حق رو به من میدن ، و چند روزه ایشون رو حکم تخلیه میدن ؟

0

برای دستور تخلیه باید قرارداد اجاره به اتمام برسد زودتر از موعد مقرر نمیتوانید برای دستور تخلیه اقدام کنند مگر اینکه بین موجر و مستاجر درقرارداد توافقی شده باشد که هریک از طرفین میتواند زودتر از موعد مقرر تخلیه کند و اگر ازسوی مستاجر بود باید یک ماه اجاره را به موجر بدهد درغیر اینصورت نمیتوانید .

0

سلام در صورتی که پشت قرارداد ،قرارداد را تمدید کرده باشید و توافق شما تا یک سال بوده است  تا پایان قرارداد نمی توانید برای تخلیه وی اقدام کنید . قرارداد اجاره عقدی لازم است بدون توافق یکدیگر قابل فسخ نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا