آیا همسرم می تواند قبل از عقد رسمی حق طلاق را به من بدهد ؟

589 نمایشوکالتنامه طلاق

سلام ،میخواستم بدونم آیا نامزدم قبل از عقد رسمی میتواند به من وکالتنامه ی حق طلاق بدهد یا نه؟
آیا حتما باید این کار بعد از عقد رسمی انجام شود؟

0

وکالت درطلاق باید زمانی صورت بگیرد که عقد رسمی صو.رت  گرفته باشد قبل از عقدرسمی نمیتوان حق طلاق یا حضانت یا کار و یا خروج از کشور داد

دکمه بازگشت به بالا