پولی که بابت معامله ای پرداخت شده ولی قراردادی وجود نداردرا میتوان طرح دعوا کرد؟

193 نمایشقرارداد مالی

 فردی مبلغ ۱۲ میلیون را ۹ ماه پیش بابت پیش پرداخت معامله ای به حساب من واریز کرد ولی در حال حاضر از ادامه معامله و پرداخت باقی پول منصرف شده
در حال حاضر هم منو تهدید می‌کنه که با شکایت تحت عنوان اینکه پول به صورت اشتباهی به حساب من واریز کردن!
لازم به ذکر هست که قراردادی نوشته نشده و پول هم در ۳ مرحله واریز شده
خواستم بدون در این مورد قانون حق رو به چه کسی میده؟
با تشکر

0

اگر علیه شما دادخواستی ارائه شده و طرف مقابل شما دلایل خودرا ارائه داد شما اگر شواهدی دارید که اثبات میکند که قراردادی اتفاق افتاده واین پول بابت قرارداد بوده را ارائه دهید وصرف ادعا نمیتواند بابت اینکه حساب اشتباهی بوده شکایت کند .

دکمه بازگشت به بالا