دروکالت درطلاق چه مواردی را باید درنظر بگیرم؟

597 نمایشوکالتنامه طلاق

باسلام.همسرم بر اساس توافق اول ازدواج قصد اعطای وکالت طلاق را به بنده بعنوان همسرشان را دارند.
ما توافق کردیم در صورت استفاده من از این حق نصف مهریه را دریافت کنم . دغدغه من آن است که چه متن وکالتی هست. و اینکه میخواهم این واکلت همیشگی و غیرقابل عزل باشد . برای همین چه جمله و عبارتی باید در وکات نامه باشد؟

0

با گروه وکلای یاسا تماس بگیرید که راهنمایی لازم را دراختیارتان قرار دهند .

دکمه بازگشت به بالا