آیا کلاهبرداری ازطریق پیامهای تلگرام قابل پیگیری می باشد؟

493 نمایشکلاهبرداری

متن پیامهای تلگرام مدرک حساب میشود؟مثلا کلاهبردار درخواست پول کرده و بعدش تحویل گرفته و غیره همه آنها تو تلگرام باشد قابل اثبات است؟

0

پیامهای تلگرامی به تنهایی نمیتواند دلیل قطعی برای ارائه نمیباشد اما میتوانید به عنوان اماره برآن تاکید کنید اما اگرشواهد ومدارک دیگری دارید درکنار پیامهای تلگرامی میتوانید ارائه دهید.

دکمه بازگشت به بالا