آیا می توانم مانع ورود برادر همسرم به منزل شخصی ام شوم؟

551 نمایشهتک حرمت

با سلام برادر خانم بنده به من فحاشی و توهین و … دارد و با وجودی که اعلام کرده ام حق ورود به منزل مرا نداری با این اوصاف می آید و کلا در زندگی بنده دخالت های زیادی دارد همسر بنده هم با او هماهنگ است سند منزل بنام خودمه آیا میتوانم قانوناً از ورود او به خانه خودم جلوگیری کنم؟ اگر از خانه ام خارج نشد چه اقدامی انجام دهم که کاملا قانونی باشد.

0

بله می توانید مانع ورود ایشان به منزلتان شوید و یا در صورتی که از منزلتان خارج نشد می توانید با 110 تماس گرفته تا صورتجلسه تهیه شود سپس تحت عنوان ورود به عنف از ایشان شکایت نمایید.

دکمه بازگشت به بالا