برای وسایلی که به اسم جهیزیه همسرم ازمنزل بنده خارج کرده چه اقدامی میتوانم انجام دهم ؟

286 نمایشاسترداد جهیزیه

سند منزل را بصورت صوری به نام برادر همسرم زدم بعد از چند وقت همسرم به خانه پدری اش رفت و چند روز بعد زمانیکه در منزل نبودم کل وسایل رو که با فاکتر خریده بودم رو از منزل خارج میکنه . شکایت کیفری کردم و حکم اینست که چون منزل به نام من نیست منع تعقیب شدند . بهترین راه حل جیست ؟ حکم دادن که مسائل حقوقی هست و در دادگستری پیگیری شود

0

شما میتوانیداگر فاکتور و مدارک قطعی وسایل منزل خودرا دارید حقوقی بابت استردادمال خود شکایت کنید .

دکمه بازگشت به بالا