آیا حق طلاق را می شود مسترد و ابطال کرد؟

504 نمایشوکالتنامه طلاق

آیا میتوان حق طلاقی که به زن داده شده را مسترد کرد؟

0

سلام در صورتی که بلاعزل باشد قابل مسترد شدن نیست . 

دکمه بازگشت به بالا