اگر ظرف یک هفته همسرم داور را معرفی نکند تکلیف من چیست؟

632 نمایشداوری

پرونده طلاق بنده امروز اولین جلسه دادگاهم بود مرد هستم و تقاضای طلاق کرده ام ولی همسرم همکاری نمی کند که داوری بین ما داوری کن و نتیجه را به دادگاه اعلام کنیم آیا نتوانیم داوری را به دادگاه ظرف یک هفته معرفی کنیم بنده بعنوان شاکی و مرد می توانم پرونده را پیش ببرم؟

0

اگر ظرف یک هفته داوری از طریق طرفین تعیین نشود دادگاه داور تعیین میکند.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا