وکالت حق طلاق به همسرم دادم و یک ماهه که منزل رو ترک کرده آیا در اینصورت مهریه به ایشان تعلق میگیرد؟

543 نمایشوکالتنامه طلاق

سه سال پیش وکالت حق طلاق رو به همسرم دادم و یک‌ ماه پیش به دلیل مشاجره ای که داشتیم همسرم منزل رو ترک کرده و‌ تمامی وسایل منزل رو هم با خودش برده ، در این صورت مهریه به ایشون تعلق خواهد گرفت یا خیر ؟

0

ترک منزل زوجه مانع دریافت مهریه نخواهد شد از طرفی چنانچه ایشان بخواهد از حق طلاق خود استفاده کند و وکالت مذکور در ازاء بخشش مهریه نباشد می تواند هم مهریه را مطالبه نموده و هم طلاق بگیرد مگر اینکه حق طلاق در ازاء بخشش مهریه تنظیم شده باشد.

دکمه بازگشت به بالا