میزان حق الوکاله برای پرونده ترک انفاق و الزام به تمکین چقدر می باشد؟

414 نمایشوکالتنامه وکلا - حق الوکاله

ممنون میشم سوالم را پاسخ دهید.میزان قیمت حق الوکاله در شهرستان کرج چقدر می باشد؟

0

برای حق الوکاله باید تماس بگیرید یا حضورا تشریف بیارید دفتر.

دکمه بازگشت به بالا