مجازات جعل کارت پایان خدمت چیست؟

63 نمایشجعل
0 دیدگاه

چند وقت پیش کارت پایان خدمت جعل کردم و گواهی نامه گرفتم.چند سال بعدش معافیت پزشکی از خدمت گرفتم.الان باید چکار کنم؟ مجازاتم چیه؟

طبق ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند باید به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شود و به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم می‌شونداما باتوجه به اینکه معافیت پزشکی ازخدمت گرفتیدمجازات شما بستگی به نظر قاضی دارد.