شرایط شناسنامه و حضانت فرزند صیغه ای به چه صورت میباشد؟

681 نمایشازدواج موقت

به مدت دو سال خانمی را صیغه موقت کردم و این خانم باردار شد…اولا تکلیف شناسنامه این بچه چه میشود و ثانیا من و این خانم قصد ازدواج دائم نداریم و ثالثا حضانت بچه به عهده کیست؟
با تشکر

0

شرایط حضانت در ازدواج موقت نیز مانند ازدواج دائم می باشد تا 7 سالگی با مادر وبعداز آن با پدر می باشد ااز لحاظ صدور شناسنامه نیزبه همین منوال می باشد ولی اگر پدر وجود نداشته باشد مادر میتواند رای صدور شناسنامه را به اسم خودش از قاضی بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا