مبلغ دیه چه طور بین وراث تقسیم می شود؟

278 نمایشتقسیم ارث انحصار وراثت

پدرومادرم براثرتصادف فوت شدند ، دیه هردونفرراهم دریافت کردیم. حال خواستم بدونم که دیه را چطورباید بین فرزندان پسر ودختر تقسیم شود؟ سپاس

0

طبق قانون پسر دو برابر دختر ارث می برد. 

دکمه بازگشت به بالا