آیا می توان مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد؟

82 نمایشجعل
0 دیدگاه

سلام حکم ۳ سال حبس برای جعل برایم صادر شده ایا میشود انرا به جزای نقدی تبدیل کرد . هیچ سابقه قبلی هم ندارم
 ممنون